Werk maken van werk

Re-activeren van werkzoekende is een proces dat zorg en aandacht vraagt. Veelal zijn zij langdurig thuis en hebben het zicht op een actief leven, werk en deelnemen aan de maatschappij verloren. Waardevol  biedt als ontwikkel- en Jobcoach zowel individueel als in reactivering trajecten intensieve begeleiding aan kandidaten. Wij gaan met hen op zoek naar hun kracht en de invulling van werk. Met een maatwerkprogramma is iedere deelnemer een uniek persoon die een persoonlijk programma doorloopt dat bij hem past. Met de juiste ondersteuning, begeleiding en coaching ontdekt hij zijn (latente) kwaliteiten en ambitie. Hij ontdekt weer zijn eigenwaarde, zijn zelfvertrouwen en komt tot zelfregie.

Individueel

Wij bieden coaching aan kandidaten die individueel door de gemeente aan ons toevertrouwd worden. Naast het re-activeren naar werk vervullen wij ook de rol van regisserend- coach indien er sprake is van multi-problematiek. Veelal moet er eerst in de sociale omgeving orde gecreëerd worden alvorens de kandidaat de stap naar regulier werk zet. Een tijdelijke werkervaringsplaats is de eerste stap om ritme en structuur op te bouwen. Tegelijk gaan we de kandidaat ondersteunen bij het scheppen van orde in de sociale omgeving.

Groepen en projecten

Wij bieden coaching in projectmatige ontwikkeltrajecten naar werk. Kandidaten werken in groepsverband aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Iedere kandidaat heeft binnen de groep zijn eigen programma want mensen zijn uniek en vraagt daarin een afgestemde begeleiding. Met vier stappen nemen we de kandidaten mee naar een baan die hen past en waarin zij vanuit zelfregie zich kunnen handhaven. Voor meer informatie waar Waardevol de coaching heeft gedaan

Lees hier in een interview bij Het Balkon – Centrum voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, hoe kandidaten weer hun zelfvertrouwen terugvinden