Sterker in je werk

Mens en medewerker

Soms loopt het met een medewerker op het werk niet zo lekker, terwijl niet duidelijk is waarom. Ligt de oplossing niet in het aanleren van vaardigheden, maar zit de oorzaak dieper, dan kan individuele coaching helpen. Coaching richt zich op het opheffen van ingesleten gewoonten, gedachten of situaties. Het leidt tot verandering vanuit verkregen inzicht, waardoor iemand beter gaat functioneren. Als mens en als medewerker.

Voor wie

  • als je wilt werken aan persoonlijke groei
  • als jij je functioneren tegen het licht wilt houden
  • als je merkt dat je werk je in de weg gaat zitten
  • wanneer je problemen ervaart zoals onrust voelen, wakker liggen, gespannen zijn, geïrriteerd reageren

Resultaat

  • herkennen en voorkomen van valkuilen
  • beter in je vel zitten
  • effectiever worden in denken en handelen
  • beter kunnen omgaan met veranderingen
  • meer zelfvertrouwen op het werk