De producerende medewerker is voor een onderneming de sleutel naar succes. Dat geldt alleen als de medewerker zich optimaal kan manifesteren in zijn of haar ‘mens zijn’. Met zelfvertrouwen, eigenheid en geloof in de eigen kracht.

Helaas wordt deze doelgroep bijna nooit boven aan het lijstje gezet om in zichzelf te investeren. Onterecht. Het is mijn visie en passie om deze mensen meer in hun kracht te zetten. Door een pragmatische aanpak, grote dingen te versimpelen en grijpbaar te maken en in verbinding te zijn met de cursist, ga ik met hen de weg naar ontwikkeling in. Hierdoor functioneren zij beter als mens en medewerker, wat de onderneming succesvoller maakt.

Het voorbeeld hiernaast kun je overleven buiten jezelf noemen. Valkuilen, oude opgebouwde systemen van Irene waren hier debet aan. Door in haar te investeren en met haar naar haar eigen gedrag te kijken, was het mogelijk om herplaatsing van haar gewoontes te laten plaatsvinden. Ze is nu meer bij zichzelf gekomen, weet zaken te signaleren en te scheiden en ze op de plek in het bedrijf te leggen waar ze thuis horen. Niet alleen Irene functioneert beter en is veel effectiever, ook haar collega’s en de hele onderneming. Met elkaar zijn zij veel efficiënter en klantgerichter geworden.

Neem Irene die door erg hard te werken de zaak probeert te redden en alles oppakt dat langskomt. Met oververmoeidheid, prikkelbaarheid en ineffectief gedrag tot gevolg. Uiteindelijk ondervindt zij de klap die ze niet verwacht en krijgt ze een negatieve beoordeling. Irene was van mening dat als zij haar best maar deed, zij goed functioneerde en iedereen haar zou waarderen.