Naar een hoger rendement

Intrinsieke motivatie

Medewerkers komen het best tot hun recht als zij hun eigen waarden en kwaliteiten kennen. Door tijdens de praktische training in te spelen op situaties op de werkvloer ontstaat direct inzicht hierin. Dat stimuleert de medewerker oude gewoontes los te laten en ruimte te geven aan nieuwe (werknemers)vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie

  • medewerkers in dienstverlening en productie
  • deelnemers in een re-integratietraject
  • arbeidsgehandicapten binnen reguliere bedrijven
  • studenten van beroepsopleidingen die naast beroepskennis ook¬†werkvaardigheden willen leren

Resultaat

  • daadkracht tonen
  • zelfvertrouwen hebben
  • autonomie bevorderen
  • eigen verantwoordelijkheid
  • minder uitval
  • grotere betrokkenheid bij werk en organisatie