Naar een hoger rendement

Intrinsieke motivatie

Medewerkers komen het best tot hun recht als zij hun eigen waarden en kwaliteiten kennen. Door tijdens de praktische training in te spelen op situaties op de werkvloer ontstaat direct inzicht hierin. Dat stimuleert de medewerker oude gewoontes los te laten en ruimte te geven aan nieuwe (werknemers)vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie

  • medewerkers in dienstverlening en productie
  • deelnemers in een re-integratietraject
  • arbeidsgehandicapten binnen reguliere bedrijven
  • studenten van beroepsopleidingen die naast beroepskennis ook werkvaardigheden willen leren

Resultaat

  • daadkracht tonen
  • zelfvertrouwen hebben
  • autonomie bevorderen
  • eigen verantwoordelijkheid
  • minder uitval
  • grotere betrokkenheid bij werk en organisatie

Lees hier de persoonlijke ervaringen van deelnemers aan deze training.

Deze training is ook bestemt voor leerlingen uit het onderwijs ter voorbereiding op deelname aan de arbeidsmarkt of ter versterking van de onderlinge samenwerkingen in de klas. Download de folder ‘Voorbereid op weg naar je werk’ hiernaast.

Per 1 januari 2015 is de wet Arbeidsparticipatie in werking getreden met daaraan gekoppeld de Quotum-regeling . Waardevol biedt in dit kader succesvolle begeleiding van medewerkers en bedrijven.